De school

Basisschool John F. Kennedy bestaat al meer dan 50 jaar. Er is veel belangstelling voor onze school, onder meer omdat ouders en leerlingen ontzettend tevreden zijn. De komende jaren bouwen we letterlijk en figuurlijk voort op de stevige fundamenten die er liggen en realiseren we een nieuw gebouw aan de Keurmeestersdreef. We koesteren de goede ontwikkelingen en dromen, met open oren en ogen, over de toekomst van het onderwijs. Daarbij staat het kind, nu én in de toekomst, in ieder geval centraal.

“Waar kleine mensen groot worden”

Het onderwijs

In onze school heerst een veilig leer- en leefklimaat. Iedereen accepteert en respecteert elkaar. Kinderen komen met plezier naar school: een plek waar ze zichzelf kunnen en durven uiten, waar ze fouten mogen maken. We bieden duidelijkheid en structuur. Kinderen worden op een positieve manier benaderd en uitgedaagd. We hechten veel waarde aan goede communicatie en werken nauw samen met ouders en kindpartners. 

Het kind centraal

Op onze school worden kinderen letterlijk en figuurlijk groot. We staan ervoor dat zij het maximale uit zichzelf halen. We stellen het kind centraal. Dat betekent dat we, met behulp van eigentijdse onderwijsvormen, aansluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind. De leerkracht biedt instructie op maat en speelt een cruciale rol als begeleider en coach bij het meer onderzoekend en ontdekkend leren. 

 

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders zijn in onze school actief als vrijwilliger: bijvoorbeeld bij het overblijven, brigadieren, in de bibliotheek, of in de versierploeg. Behalve een medezeggenschapsraad kent onze school ook een schoolraad die elke twee maanden fungeert als een klankbord voor de directie. 

Play

Gang

Ster

Juf muziek

De buurt

Onze school ligt in Maastricht-West, in de wijk Belfort. Ook kinderen uit aangrenzende wijken als Daalhof, Hazendans, Pottenberg en Mariaberg weten ons iedere schooldag te vinden. Met partners buiten school, zoals het centrum voor amateurkunstbeoefening Kumulus, werken we samen voor onder meer creatieve vakken en naschoolse activiteiten. De komende jaren bouwen we samen met onze partners letterlijk aan een geheel nieuw Kindcentrum. 

Brede ontwikkeling

Iedereen telt

Structuur en duidelijkheid

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren