De opvang

Wij leren en leven met respect voor elkaar, vanuit innerlijke waarden en traditionele normen. Met de kennis en ervaring uit het verleden, wortels in het heden, en het oog op de toekomst. Als kindpartners werken Kinderopvang Pinokkio en basisschool John F. Kennedy aan een krachtig totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We bieden basisonderwijs, kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Inhoudelijk en organisatorisch stemmen we als Kindcentrum Belfort opvoeding, opvang en onderwijs steeds verder op elkaar af. 

“Met respect voor de eigenheid van ieder kind”

Dagopvang 0 - 4 jaar

Kinderen van 6 weken tot 4 jaar zijn van harte welkom bij Kinderopvang Pinokkio. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Wij zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Voor ons educatieve programma maken we gebruik van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methode ‘Speelplezier’. Kinderopvang Pinokkio telt twee groepen van 0- tot 2-jarigen en twee groepen van 2- tot 4-jarigen. Ons gebouw grenst aan de kleuterspeelplaats van basisschool John F. Kennedy.

Plein

Ster

Blokken

Hart

Peuteropvang 2 - 4 jaar

Jonge kinderen leren al spelend het beste. Kinderen die spelen zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief. Ze voelen zich competent en zijn voortdurend in ontwikkeling. Ook Peuteropvang Pinokkio werkt daarom met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methode ‘Speelplezier’: spelend leren met de ondersteuning van enthousiaste pedagogisch medewerkers. Onze speelruimte is uitdagend met hoeken als de huishoek, het atelier, de lees- en kwebbelhoek, de bouwhoek en de exploratiebak. Ons gebouw grenst aan de kleuterspeelplaats van de Kennedyschool.

Buitenschoolse Opvang 4 - 13 jaar

De Buitenschoolse Opvang van Pinokkio vindt plaats in het schoolgebouw van Basisschool John F. Kennedy en bestaat uit voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang. We bieden een stimulerende en inspirerende omgeving waarin kinderen naar hartelust kunnen spelen, ontdekken en groeien. Bso Pinokkio is tijdens schoolweken van 7.30 tot 8.30 uur en van 15.00 tot 18.00 uur geopend, met de mogelijkheid tot verlenging tot 18.30 uur. Onze vakantieopvang is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. 

Voor- en naschoolse opvang

Voor schooltijd kunnen kinderen hun meegebrachte ontbijt opeten en lekker spelen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen dat ze veilig en op tijd in de klas zijn. Direct na schooltijd zorgt een vast team voor een gevarieerd en uitdagend aanbod van activiteiten. De interesses, behoeften en ontwikkeling van de kinderen staan centraal.

Vakantieopvang

Voor alle kinderen vanaf 4 jaar, ook voor kinderen van andere basisscholen, biedt BSO Pinokkio vakantieopvang. We ondernemen activiteiten die we vooraf bij ouders / verzorgers bekendmaken. Natuurlijk zijn onze plannen afhankelijk van het weer. Op erkende feestdagen en op carnavalsmaandag en -dinsdag is onze bso gesloten.

Speelplezier

Iedereen telt

Spelend leren

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren