De opvang

Wij leren en leven met respect voor elkaar, vanuit innerlijke waarden en traditionele normen. Met de kennis en ervaring uit het verleden, wortels in het heden, en het oog op de toekomst. Als kindpartners werken Samen Spelen Kinderopvang en basisschool John F. Kennedy aan een krachtig totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We bieden basisonderwijs, kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Inhoudelijk en organisatorisch stemmen we als Kindcentrum Belfort opvoeding, opvang en onderwijs steeds verder op elkaar af. 

 

Droom Groot, ben jezelf en durf te doen! 

Dat is waar wij in geloven bij Samen Spelen.

 

Samen Spelen Kinderopvang

Binnen kindcentrum Belfort verzorgt Samen Spelen de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij bieden kinderen een veilige, geborgen en professionele omgeving waar ze naar hartenlust kunnen spelen, leren en ontdekken. Met veel plezier dragen we bij aan de ontwikkeling van jouw kind, die we op de voet volgen. Samen maken we van elke dag een avontuur, vol nieuwe ontdekkingen!

 

Ons Motto? Spelend leren!

 

Het kinderdagverblijf

In het kinderdagverblijf hebben wij twee babygroepen waarin kindjes vanaf 6 weken tot 2 jaar oud worden opgevangen. Binnen onze babygroepen staan rust, reinheid en regelmaat centraal.

Wij volgen zo veel mogelijk het dagritme zoals jouw kindje dat van thuis gewend is. 

We bewaken dat het zich geborgen en veilig voelt, om zich steeds verder en zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Naarmate je kindje ouder wordt, draait het bij ons mee in een meer gezamenlijke dagstructuur met de andere dreumesen. 

 

De babygroepen bevinden zich op de begane grond van kinderdagverblijf Belfort.

 

We hebben ook twee peutergroepen binnen kinderdagverblijf Belfort. Deze bevinden zich op de eerste verdieping. In de peutergroep vangen wij kinderen van 2 tot 4 jaar op. Zij volgen de VVE-methodiek (Voor- en Vroegschoolse Educatie) ‘Speelplezier’ en krijgen ontwikkelingsgericht aanbod in de grote en kleine groep. De peuters zijn de hele dag bezig met spelend leren en ontdekken! Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten en ontmoetingsmomenten met de peuters van de peuteropvang en de kleuters van de basisschool. 

 

De peuteropvang

Vanaf 2 jaar kunnen peuters uit de buurt terecht bij onze peuteropvang. Er wordt een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met Speelplezier methodiek aangeboden, waarin we thematisch werken en verschillende activiteiten voor binnen en buiten aanbieden. Peuters en kleuters van de basisschool ontmoeten elkaar tijdens deze activiteiten regelmatig en we besteden volop aandacht aan het leren kennen van elkaar. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen samen dat de doorgaande lijn van 2 tot 6 jaar zo vloeiend mogelijk verloopt. 

 

De BSO

De buitenschoolse opvang vindt plaats in het schoolgebouw van Basisschool John F. Kennedy en bestaat uit voor- en naschoolse opvang. We bieden een stimulerende en inspirerende omgeving waarin kinderen naar hartenlust kunnen spelen, ontdekken en groeien en de ruimte krijgen hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

 

 

Contactgegevens Samen Spelen Kinderopvang

www.samenspelen.net

Persoonlijk kennismaken:

                                                 Thessa Paanakker                                                             

                                                 Directeur                                                                            

thessa@samenspelen.net

 

                        Monique Clement                                      
          Pedagogisch beleidsmedewerker
  monique@samenspelen.net

 

Samen Spelen Foto Startpagina

“Met respect voor de eigenheid van ieder kind”

Plein

Ster

Blokken

Hart

Speelplezier

Iedereen telt

Spelend leren

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren